PRIVACYBELEID VAN MEDONLINE INTERNATIONAL B.V.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MEDonline International B.V. (hierna: “MEDonline”) verwerkt van leden van DOC-access.

Indien u www.medonline.nl bezoekt, het contactformulier invult of om een andere reden persoonsgegevens aan MEDonline verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
MEDonline International B.V. De Corridor 14L, 3621ZB Breukelen, 0346-200013, 54122171.
De privacy manager is bereikbaar via privacy@medonline.nl of 0346-200013.

2. Welke gegevens verwerkt MEDonline en voor welk doel

2.1. In het kader van het invullen van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Uw naam
b) E-mailadres
c) Telefoonnummer

2.2. MEDonline verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u op te nemen n.a.v. het invullen van het contactformulier.

3. Bewaartermijnen

MEDonline verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende een jaar, behalve als er reden is om deze langer te bewaren.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MEDonline passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor informatie rondom deze maatregelen kunt u contact opnemen met informatie@medonline.nl.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan MEDonline gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1. Via de helpdesk, helpdesk@medonline.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MEDonline zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de helpdesk.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop MEDonline persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met verantwoordelijke voor de gegevensbescherming binnen MEDonline, deze is te bereiken via privacy@medonline.nl

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de privacy manager, privacy@medonline.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.